Översida

Preliminära Programtider

Upplevelsekvällen startar kl 13.00, och avslutas ca kl 18.00

Akterna kommer att ske i följande ordning:
 

Ungdomsorkestern
Invigningstal
Pettson & Findus, Högsta Hönset
Hjärtebarnsfonden har ordet
Kulturskolans blåsorkester spelar
Uppvisning kajaker (i hamnbassängen)
Klätteruppvisning av Arboteket (vid klätterställningen)
Henrik & Fredrik Phung spelar och sjunger
Trollerishow med Tobbe Trollkarl